Tradiciškai vykstantys renginiai Skuodo rajone

Vasaris

Tarptautinė žiemos sporto šventė ant Kalčių ežero (Kalčių kaimas, Ylakių sen.). Šventė kartu su Vainodės nuovada (Latvijos Respublika). Šventės svarbiausia dalis - žvejų varžybos.

 

Balandis

Duonos kepimo šventė (Mosėdis). Edukacinio renginio metu minkoma ir kepama duona. Skamba dainos ir eilės apie javus, duoną. Bendruomenės pristato savo duoną kepamą pagal jų gyvenamosios vietos receptus.

 

Gegužė

Žemdirbio muziejaus šventėje (Truikinų kaimas, Aleksandrijos sen.) galima įsigyti tautodailininkų, amatininkų darbų, pajodinėti poniais, žirgais, apžiūrėti muziejaus ekspozicijas, pasigrožėti įvairiomis parodomis, paragauti žemaitiškų valgių, pasiklausyti koncerto.

 

Į folkloro ansamblių šventė „Pri dėdiojė kūlė“ (Puokės kaimas, Barstyčių sen.) susirenka Žemaitijos folkloro kolektyvai. Jos metu deginamas laužas, skamba senovinės dainos, sukasi žaidimų rateliai, galima paskanauti žemaitiškų valgių.

 

Poetinė literatūrinė popietė ,,Pakalnutės skelbia žinią“(Šatės).Renginys vyksta ant Ryklės kalno. Apdovanojami Šačių seniūnijoje nusipelnę žmonės. Pristatomi projektai, deklamuojamos eilės, dainuojamos dainos.

 

Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis (Skuodas),kuris vyksta Švč. Trejybės bažnyčioje, kartu su Skuodo kultūros centro chorais dalyvauja kolektyvai ne tik iš kaimyninių rajonų, bet ir iš Latvijos Respublikos.

 

Birželis

Šv. Antano atlaidai (Barstyčiai) Tą dieną Barstyčiuose vykstą Šv. Mišios, tvarkingiausių sodybų šeimininkų pagerbimas, sportiniai žaidimai, įvairios atrakcijos vaikams, gegužinė.

 

Orkestrų šventė (Ylakiai).Kasmet koncertuoja valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“, taip pat kitų miestų, mokyklų orkestrai. Koncertas pradedamas Ylakių parapijos bažnyčioje, po to žygiuojama miestelio centro gatvėmis, koncertuojama skverelyje.

 

Gyvųjų amatų ir folkloro šventė „Bieg opelė vingordama...“ (Mosėdis)vyksta po atviru dangumi Respublikiniame V.Into akmenų muziejaus slėnyje. Koncertuoja folkloriniai ansambliai, kaimo kapelos iš Lietuvos ir užsienio. Demonstruojami gyvieji amatai.

 

Sakralinės muzikos festivalis vyksta Mosėdžio Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje. Festivalyje dalyvauja įvairūs sakralinės muzikos atlikėjai: solistai, vargonininkai, chorai, ansambliai.

 

Šv. Aloyzo atlaidų šventė (Erslos kaimas, Šačių sen.) pradedama šv. Mišiomis Erslos koplyčioje. Pasidžiaugiama nuveiktais darbais, sveikinami Aloyzai, vyksta koncertas, atrakcionai vaikams, gegužinė, kuriamas tradicinis laužas.

 

Liepa

Oninių šventė (Lenkimai). Po šv. Mišių vyksta saviveiklos kolektyvų pasirodymai, sportinės rungtys, atrakcionai. Pagerbiami gražiai besitvarkantys namų šeimininkai. Vakare vyksta gegužinė.

 

Folkloro ansamblių šventė „Liob šuoktė, liob dainioutė“ (Skuodas) vyksta Skuodo miesto parke. Jos metu koncertuoja mūsų ir kaimyninių rajonų folkloro kolektyvai. 21 val. giedama tautiška giesmė.

 
Rugpjūtis

Senovės karybos ir amatų festivalis „Apuolė“ (Apuolės kaimas, Aleksandrijos sen.)dalyvauja kariniai klubai, demonstruojami IX a. kuršių ir vikingų amatai, žaidimai, kovos, skamba archajinė muzika. Festivalis vyksta dvi dienas.

Žolinė “Žīd žaliou vasaras žolīnā“ (Barstyčiai). Vykstapuokščių paroda, demonstruojami ir ragaujami tradiciniai Žolinės patiekalai. Eksponuojami ir parduodami liaudies meno dirbiniai. Žolininkė supažindina su žolelių gydomosiomis savybėmis, vyksta pardavimas.

 

Ylakiuose vyksta garsiausi Žemaitijoje Šv. Roko Išpažinėjo atlaidai. Laikomos šv. Mišios, pagerbiami gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai, vyksta varžybos, parodos, pristatomos fotografijų ekspozicijos, filmai apie Ylakius. Išvakarėse vyksta gegužinė.

 

Krakių kaimo vyšnių šventė (Krakių kaimas, Mosėdžio sen.). Šventėje dalyviai vaišinami bendruomenės paruoštais ir pristatomais patiekalais su vyšniomis ir iš vyšnių. Šventėje daug improvizacinių elementų, parodijų, žaidimų.

 

Obuoliniai atlaidai (Notėnuose) - tai Švč. Mergelės Marijos Visatos Karalienės atlaidai. Šventė prasideda šv. Mišiomis. Po šv. Mišių aikštėje šurmuliuoja muzikantai, pagerbiami gražiausių sodybų šeimininkai, vyksta loterija, atrakcionai, sportinės varžybos, gegužinė.

 

Gėlių fiesta (Skuodas).Dalyvauja Skuodo krašto mėgėjai floristai, kuriantys iš gėlių bei žalumynų menines puokštes, kompozicijas, kilimėlius. Apdovanojami gražiausių miesto sodybų šeimininkai, pavyzdingiausiai aplinką besitvarkančių daugiabučių namų bendruomenių bei įstaigų atstovai. Vyksta koncertas.

Rugsėjis

„Grybų šventė“ (Šatraminiai, Mosėdžio sen.). Vyksta grybavimo varžybos, įvairūs žaidimai, vaikams piešimo konkursas grybų tema, bendruomenės jumoristinės inscenizacijos „grybavimo-nusigrybavimo“ . Koncertuoja muzikos kolektyvai, vyksta gegužinė.

 

Cepelinų šventė (Narvydžiai, Skuodo sen). Vaišinamasi vietos šeimininkių pagamintais ir išvirtais cepelinais, vyksta meno mėgėjų kolektyvų pasirodymai, vyksta gatvės krepšinio varžybos.

 

„Skouda boužės juomarks“ (Skuodas) vyksta aikštelėje prie turgaus. Dalyvauja rajono seniūnijos kurios kaip išmanydamos išradingiau, įrengia savo paviljonus ir kviečia juose apsilankyti, paragauti žemaitiškų valgių. Šventės metu specialiu prizu „Skouda boužė“ apdovanojama išradingiausiai paviljoną įrengusi seniūnija. Šventėje galima įsigyti amatininkų, tautodailininkų siūlomų prekių., koncertuoja rajono bei šventės svečių meno mėgėjų kolektyvai.

Spalis

Simono Daukanto premijos įteikimo ceremonija (Lenkimai). Iškilmingiausia renginio akimirka - Simono Daukanto premijos įteikimas, kuris yra skiriamas už krašto kultūros, literatūros, švietimo, mokslo, ekonomikos, žemės ūkio, ryšių populiarinimą, integracijos į ES erdvę, savitumo, tautinio identiteto ir kultūros, tautos, regiono unikalumo bei jo vertybių išlaikymą šalyje bei už jos ribų. Simono Daukanto premija yra įteikiama kas dvejus metus Lenkimuose S. Daukanto gimnazijoje

Lapkritis

Mėgėjų teatrų festivalis „Vaidėnam tievū kalba“ (Skuodas). Jame kviečiami dalyvauti savo tarme vaidinantys teatrai iš Žemaitijos ir svečiai iš kitų šalies etninių regionų – Aukštaitijos ir Suvalkijos ar Dzūkijos.