Maldos namai
Aleksandrijos Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia

Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia ir varpinė

Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Šv. Roko išpažinėjo koplyčia Ylakių kapinėse

Šv. Onos bažnyčia ir varpinė

Medinė Šv. kankinės Kotrynos bažnyčia ir šventoriaus vartai

Šačių Šv. Jono Krikštytojobažnyčia

Erslos Šv. Aloyzo koplyčia

Švč. Trejybės bažnyčia

Vaičaičių Šv. Onos bažnyčia ir varpinė

Evangelikų baptistų bažnyčia