Kultūriniai objektai
Pavasarininkų paminklas
Jono Basanavičiaus paminklas
S. Daukanto paminklas
Koplytstulpis žymintis Jurgio Pabrėžos gimtinę
Namas, kuriame 1895-1898 m. gyveno J.Tumas-Vaižgantas
Paminklas V.Intui
Mosėdžio miestelio skveras žymiems Lietuvos ir Žemaitijos žmonėms bei įvykiams pažymėti
Paminklas žymintis Adomo Galdiko gimtinę
Kristaus Karaliaus paminklas
Metalinis kryžius
Pavasarininkų kryžius
Skuodo mūšio vieta
Užluobės lurdas
Lyksūdės vandens malūnas
Paminklas žymintis Antano Vaičiaus tėviškę
Mūro kryžius – seniausias paminklas Lietuvoje
Paminklas J. Chodkevičiui;
Evangelikų liuteronų bažnyčia – architektūros paminklas;
Paminklas tautos kančioms atminti;
Tūkstantmečio akmuo