Projektas „Ekonomikos ir vietos turizmo skatinimas Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonuose sukuriant dviračių maršrutą“ yra skirtas kaimo gyventojų verslumo, ekonomikos ir vietos turizmo plėtrai skatinti, didinti ne žemės ūkio veiklų įvairovę kaimo vietovėse. Projektu bus sprendžiamos kaimo gyventojų užimtumo, verslumo trūkumo, turizmo patrauklumo skatinimo kaime problemos. Projekto metu bus sukurtas interaktyvus žemėlapis, išleistas dviratininko atlasas ir skrajutės, kuriuose bus publikuojama informacija apie dviračių maršruto trąsoje esančias kaimo turizmo sodybas, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigas, kaimo amatininkus ir ūkininkus, informacija apie lankomas vietas ir objektus, taip pat informacija apie rajone vykstančius tradicinius renginius.
Taigi, skatinamas verslumas, ekonominių veiklų įvairinima bei vietos turizmo plėtra, sukuriant dviračių maršrutą, jungiantį 3 rajonus, kuris bus naudojamas kaip pagrindinė priemonė pritraukti turistus į rajonus ir taip pasiekti iškeltų projekto tikslų.
Dviračių maršrutas – tai įvairiais keliais einantis turistinis maršrutas, kuris skirtas keliauti dviračiais ir jungia pakeliui esančius lankytinus gamtos, kultūros, istorijos, militarizmo objektus bei paslaugas. Būtinos sąlygos dviračių maršrutui:
  • Patogus atvykimas visuomeniniu ir privačiuoju transportu į kelionės pradžios ir pabaigos vietas;
  • Patogūs ir saugūs keliai važiuoti dviračiu;
  • Pagrindinės paslaugos, sutelktos aplink maršrutą (maitinimo ir nakvynės paslaugos, dviračių remonto punktai, parduotuvės ir pan.).
  • Viešai prieinama ir patogia forma pateikta informacija apie maršrutą keliautojams.
Vidutiniškai keliautojai per dieną aplanko 1-3 pakeliui esančias įžymybes, esančias 5-10 km. atstumu. Kitas laikas skirtas važiuoti dviračiu, maitintis, ilsėtis. Dauguma dviratininkų užsuka tik į netoli maršruto esančius, gerai paženklintus ir aprašytus objektus. Svarbiausios yra pakeliui teikiamos nakvynės, poilsio ir maitinimo paslaugos.
Pagal planuojamos kelionės trukmę ir atstumus dviračių maršrutus galima skirstyti į trumpų ir ilgų nuotolių. Dviratininkai naudojasi esama infrastruktūra, tačiau ją planuojant būtina atsižvelgti į potencialių vartotojų poreikius ir įpročius. Įgyvendinus projektą planuojama sukurti dviejų tipų maršrutus: trumpų ir ilgų nuotolių. Planuojama, kad kiekvienas rajonas turės savo „vidinius“ maršrutus, kurie bus skirti 1-2 kelionei dviračiu ir vieną bendrą, tris rajonus jungiantį maršrutą, kuris bus skirtas ilgesnei 5-7 dienų kelionei. Aišku keliaujant ilgo nuotoliu maršrutu galima rinktis ir trumpesnę distančiją, kuri bus įveikiama per 1-2 dienas.